Về 2 Tuần Nghỉ Tết

Năm nay sẽ đi chơi ít, chắc chắn rồi 
2 tuần thảnh thơi nhưng sẽ không nghỉ ……

Về nhà chắc chắn sẽ thoải mái rất nhiều .

Đặt ra mục tiêu và thực hiện .Nên quen dần với cách làm việc ntn

_ Thành thạo SQL — Ok

_ Cầy ASP (nếu ko vì cái Project thì….PHP + MySQL No1 bigsmile ) Tạm ổn – đủ để cầy Project wink)

_ Bắt đầu gặm nhấm Fedora
(Nhiều người cứ hỏi sao lại bỏ thời gian vào mấy cái OS Linux  hơ i buồn)

( -Thất bại ngay từ ngày đầu tiên : về nhà với cái PC mà ko có Net, và trong mấy ngỳa Tết cũng không thể lùng đây được 1 cái DvD Fedora —-> Quay lại với Ubuntu – )